Ceza hukuku nedir

Ceza Hukuku

Ceza soruşturmaları, hukuk sisteminin en önemli süreçlerinden biridir ve bu süreçte karşılaşabileceğiniz herhangi bir suçlamada doğru hukuki yardım almak çok önemlidir. Bu noktada, tecrübeli bir ceza avukatının yardımı, size ceza davasında doğru adımlar atmanızı sağlayabilir. 

Ceza soruşturmasının başlangıcından infaz aşamasına kadar her aşamada, işin uzmanı olan avukatlarımız tarafından titizlikle takip edilirsiniz. Ceza hukuku konusunda uzman olan avukatlarımız, her sorunuza cevap verebilecek ve mevzuata hakimdirler. Ayrıca, süreci detaylı bir şekilde takip edebilme kabiliyetine sahiptirler. Ankara ceza avukatı avukatlarımız, ceza hukuku konusunda geniş bir tecrübeye sahiptirler.

Müvekkillerimizle birlikte çalışarak, onların haklarını en iyi şekilde korumak için ellerinden geleni yaparlar. Unutmayın ki, doğru hukuki yardım almadan hareket etmek, sizin bir cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Bu nedenle, ceza soruşturması ve kovuşturması sürecinde her zaman bir ceza avukatından yardım almanızı öneririz.

Ceza hukuku suç ve cezaları düzenleyen bir kamu hukuku dalıdır. Genel Ceza Hukuku ve Özel Ceza hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır. Ceza genel hukuku normları, suç kavramının tanımını, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeleri, suçlar için öngörülen cezaları, cezayı hafifleten ve ortadan kaldıran sebepleri düzenler.

Ceza özel hukuku normları ise, suç sayılan eylemleri teker teker belirterek, suçların kapsam ve sınırlarını, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezaları düzenlenler.

Ceza Hukukunda hazırlık soruşturması ve ceza yargılamasının yöntemini düzenleyen hukuk dalına ise Ceza Muhakemesi Hukuku denir.

Ceza Hukukuna ilişkin yargılama yapacak makamları belirtmemiz gerekirse,

 • Ağır Ceza Mahkemesi,
 • Asliye Ceza Mahkemesi,
 • Sulh Ceza Mahkemesi,
 • Çocuk Mahkemesi,
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,
 • İcra Ceza Mahkemesi,
 • Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi,
 • Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri,
 • Yargıtay Ceza Daireleri.

Ceza Davası İçin Avukat Şart Mı?

Ceza davalarında kural olarak avukat zorunluluğu yoktur. Ancak CMK madde 150’ye göre bazı durumlarda avukat zorunludur. Bu durumlar;

 • Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise,
 • Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturma söz konusu ise,
 • Seri muhakeme usulü söz konusu ise,
 • Tutuklama kararı istenildiğinde yine barodan sanık için müdafi istenir.

Bu durumlar zorunlu olarak avukatların bulunduğu hallerdir.

Ağır Ceza Davaları Hangi Suçları Kapsamaktadır?

5235 Sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun’un(Teşkilat Kanunu) 12. maddesine göre Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası, cezası 10 yılı aşan suçlar ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmektedir. Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlar:

 • Kasten Adam Öldürme,
 • Yağma,
 • İrtikâp,
 • Resmi Belgede Sahtecilik,
 • Nitelikli Dolandırıcılık,
 • Hileli İflas,
 • Zimmet,
 • Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332’nci maddeler hariç),
 • Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suçlar Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına giren suçlardır.

Neden Ceza Avukatı İle Çalışmalıyım?

Ceza avukatının yaptığı ve yapması gereken işleri madde madde anlatmak gerekirse;

 • Müvekkilinin etkili bir şekilde savunmasını yapmak ve müvekkilini hukuki olarak korumak,
 • Müvekkilin ifadesinin, savunmasının alınmasında yanında durmak ve kendisine hukuki yardımda bulunmak,
 • Müvekkilini hakları konusunda bilgilendirmek,
 • Müvekkiline ve yakınlarına yapılacak yargılama süreci hakkında bilgi vermek,
 • Delillerin toplanması hususunda ilgili makamlara beyanlarını sunmak,
 • Delillerin değerlendirmesi aşamasında gerekli açıklamalarda bulunmak,
 • Mahkeme tarafından aleyhe bir karar verilmesi halinde söz konusu karara ilişkin olarak itirazlarını gerçekleştirmek ve kanun yollarına başvurmak.

Ceza avukatının yaptığı işler arasında sayılabilir. Bu sebeple ceza yargılamasına tabii işlemleriniz için hukuki danışmanlık hizmeti almanızı öneririz.

Uzman Ceza Hukuku Avukatlarımızla Hangi Ceza Davalarında Hizmet Sunuyoruz?

Soruşturma ve devamındaki aşamalara Hukuki Danışmanlık Hizmeti Veriyoruz. Vista Hukuk Bürosu olarak, öncelikle vekalet ilişkisi kurarak, müvekkillerimizin suçun sanığı veya mağduru olsalar da, tüm hukuki ihtiyaçlarına cevap vermek için burada bulunmaktadır.

Müvekkillerimizin haklarını ve menfaatlerini en iyi şekilde korumak için çalışıyoruz. Başlangıç aşamasında, gerekli ihbar ve şikayetleri gerçekleştirerek müvekkillerimizi destekliyoruz. Ayrıca tüm ifadeler sırasında hazır bulunarak, müvekkillerimizi doğru şekilde yönlendiriyoruz. 

Tüm soruşturma ve kovuşturma aşamalarında, müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sunarak, en uygun hukuki stratejileri belirliyoruz. Hukuki sürecin tüm aşamalarında, müvekkillerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Daha fazla bilgi ve ayrıntı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir