İş Avukatı Nedir?

İş Avukatı Nedir?

İş hukuku, işverenler ve çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. İş hukuku avukatları, işverenlerin ve çalışanların haklarını korumak için hizmet verirler. Ankara iş avukatı da bu alanda uzmanlaşmış avukatlardır.

İş hukuku avukatları, işçi- işveren uyuşmazlıklarında tarafları temsil ederler. Bu uyuşmazlıklar genellikle işe iade davaları, kıdem tazminatı alacağı davaları, ihbar tazminatı alacağı davaları, fazla mesai alacağı davaları ve hizmet tespit davalarını içerir. Ayrıca, iş kazalarından kaynaklanan davalarda da çalışanların haklarını savunurlar.