2

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, evli çiftlerin karşılıklı anlaşarak boşanmalarını sağlayan bir süreçtir. Bu süreçte, tarafların hem maddi hem de manevi açıdan daha az zarar görmeleri amaçlanır. Anlaşmalı boşanma davası, tarafların ortak kararıyla ve uyum içinde gerçekleştirildiğinde, süreç daha hızlı ve daha az maliyetli olur. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma protokolü örneği ve anlaşmalı boşanma dilekçe örneği gibi belgeler önem taşıyan unsurlardır.

Boşanma protokolü örneği ve anlaşmalı boşanma dilekçe örneği, dava sürecinin başlangıcında hazırlanan ve mahkemeye sunulan belgelerdir. Bu belgelerde, tarafların üzerinde anlaştığı konular detaylı olarak yer alır. Özellikle mal paylaşımı, nafaka ve velayet gibi konularda yapılan anlaşmaların net bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:

 1. Evlilik süresinin en az 1 yıl tamamlanmış olması: Türk Medeni Kanunu’na göre, anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evliliğin üzerinden en az 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir.
 2. Tarafların ortak kararıyla boşanma: Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların ortak kararıyla ve rızalarıyla gerçekleştirilebilir.
 3. Boşanma sebeplerinin belirlenmesi: Tarafların boşanma sebeplerini belirtmeleri ve bu sebeplerin mahkeme tarafından kabul edilebilir olması gerekmektedir.
 4. Tarafların anlaştığı konuların yazılı hale getirilmesi: Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği ve boşanma protokolü örneği gibi belgelerin hazırlanarak mahkemeye sunulması gerekmektedir.

Eğer bu şartlar sağlanmışsa, anlaşmalı boşanma davası açılabilir ve süreç başlatılabilir.

Tek Celsede Boşanma

Anlaşmalı boşanma protokolü sürecinde, tarafların anlaşarak boşanmaları durumunda tek celsede boşanma gerçekleştirilebilir. Tek celsede boşanma, davanın daha hızlı sonuçlanmasını sağlayarak hem maddi hem de manevi açıdan tarafların yükünü azaltır.

Tek celsede boşanmanın gerçekleştirilebilmesi için şu koşulların sağlanması gerekmektedir:

 1. Tarafların anlaştığı konuların yazılı hale getirilmesi: Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği ve boşanma protokolü örneği gibi belgelerin hazırlanarak mahkemeye sunulması gerekmektedir.
 2. Tarafların avukatlarının hazır bulunması: Her iki tarafın da avukatlarının duruşmada hazır bulunması ve tarafları temsil etmeleri gerekmektedir.
 3. Tarafların duruşmada hazır bulunması: Her iki tarafın da duruşmada hazır bulunarak, anlaştıkları konuları ve boşanma sebeplerini beyan etmeleri gerekmektedir.

Eğer bu koşullar sağlanırsa, mahkeme tek celse içerisinde kararını vererek tarafları resmi olarak boşayabilir. Bu durum, anlaşmalı boşanma protokolü sürecinde büyük bir avantaj sağlar.

Boşanma davaları ile ilgili uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz: Boşanma Avukatı Ankara

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davasının açılması için aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekmektedir:

 • Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlama: Tarafların üzerinde anlaştığı konuların yazılı hale getirilerek, anlaşmalı boşanma protokolü örneği ve anlaşmalı boşanma dilekçe örneği gibi belgelerin hazırlanması gerekmektedir.
 • Avukat ile görüşme: Her iki tarafın da avukatlarıyla görüşerek, dava sürecinin nasıl işleyeceği konusunda bilgi alması ve gerekli belgelerin temini sağlanmalıdır.
 • Dilekçenin mahkemeye sunulması: Hazırlanan belgelerin, tarafların avukatları tarafından ilgili mahkemeye sunulması gerekmektedir.
 • Duruşma gününün belirlenmesi: Mahkeme, dilekçenin kabul edilmesi durumunda duruşma gününü belirler ve taraflara bildirir.
 • Duruşmada hazır bulunma: Tarafların ve avukatlarının duruşmada hazır bulunarak, anlaştıkları konuları ve boşanma sebeplerini beyan etmeleri gerekmektedir.
 • Mahkeme kararının verilmesi: Mahkeme, tüm şartların sağlandığını gördüğünde kararını vererek tarafları resmi olarak boşayabilir.

Bu adımların tamamlanmasıyla, anlaşmalı boşanma davası açılmış olur ve süreç başlatılır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir ve Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların boşanma sürecinde üzerinde anlaştıkları konuları içeren yazılı bir belgedir. Bu belge, boşanma davasının hızlı ve sorunsuz bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak amacıyla hazırlanır. Anlaşmalı boşanma protokolünde, mal paylaşımı, nafaka, velayet ve benzeri konularda yapılan anlaşmalar detaylı olarak yer alır.

Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması için şu adımlar izlenmelidir:

 1. Tarafların üzerinde anlaştığı konuların belirlenmesi: Boşanma sürecinde tarafların üzerinde mutabık kaldığı tüm konuların netleştirilmesi gerekmektedir.
 2. Anlaşılan konuların yazılı hale getirilmesi: Belirlenen konuların detaylı ve açık bir şekilde yazılı hale getirilerek, anlaşılan hususlar belgede yer almalıdır.
 3. Avukatların kontrolü: Hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü örneği, her iki tarafın avukatları tarafından kontrol edilmeli ve onaylanmalıdır.
 4. İmzaların atılması: Taraflar ve avukatlar, anlaşmalı boşanma protokolüne imza atarak belgenin geçerliliğini sağlamalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, tarafların boşanma taleplerini içeren resmi bir belgedir. Bu belge, Türk Medeni Kanunu’na uygun olarak hazırlanmalı ve mahkemeye sunulmalıdır. Anlaşmalı boşanma dilekçesinin yazılması için şu noktalara dikkat edilmelidir:

 • Başvurulan mahkeme ve dava türünün belirtilmesi: Dilekçede, başvurulan mahkemenin adı ve anlaşmalı boşanma davası olduğu açıkça ifade edilmelidir.
 • Tarafların kimlik bilgileri: Dilekçede, her iki tarafın tam adları, T.C. kimlik numaraları, adresleri ve iletişim bilgileri yer almalıdır.
 • Evlilik bilgileri: Evlilik tarihi, evlenme yerinin adı ve evlilik cüzdanının seri numarasının dilekçede belirtilmesi gerekmektedir.
 • Boşanma sebeplerinin beyanı: Tarafların üzerinde anlaştığı boşanma sebeplerinin dilekçede açıkça ifade edilmesi gerekmektedir.
 • Anlaşmalı boşanma protokolüne atıfta bulunma: Dilekçede, tarafların üzerinde anlaştığı konuların anlaşmalı boşanma protokolünde yer aldığına dair bir ifade kullanılmalıdır.
 • Taleplerin belirtilmesi: Tarafların boşanmaya ilişkin talepleri dilekçede net bir şekilde belirtilmelidir.

Dikkatli ve doğru bir şekilde hazırlanan anlaşmalı boşanma dilekçesi, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesine katkı sağlar.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği, tarafların mahkemeye başvuruda bulunurken kullanacakları resmi bir belgedir. Bu dilekçede, boşanma sebepleri, anlaşılan konular ve tarafların talepleri açıkça belirtilmelidir. İşte profesyonel ve resmi mercilere sunulabilecek Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi örneği:

[ADRES]
[İLÇE] Aile Mahkemesine

Davacı: [Ad Soyad]
TC Kimlik No: [TC Kimlik Numarası]
Adres: [Adres]

Davalı: [Ad Soyad]
TC Kimlik No: [TC Kimlik Numarası]
Adres: [Adres]

Konu: Anlaşmalı Boşanma Davası Hakkında

Açıklamalar:
1. Taraflar arasında evlilik birliği […tarih…] tarihinde yapılan nikah ile kurulmuştur.
2. Evlilik süresince herhangi bir çocuk dünyaya gelmemiştir / […isim…], […doğum tarihi…] doğumlu çocuğumuz bulunmaktadır.
3. Taraflar arasındaki evlilik birliği, ortak kararlarımız doğrultusunda sona ermiştir ve bu nedenle anlaşmalı olarak boşanma kararı almış bulunmaktayız.
4. Taraflar, boşanma protokolü ile ilgili tüm konularda anlaşmış olup, bu protokolün mahkemece onaylanmasını talep etmektedir.

Hukuki Nedenler: Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri

Deliller: Anlaşmalı boşanma protokolü, nüfus kayıtları ve diğer deliller

Sonuç ve İstem: Yukarıda açıklanan nedenlerle, tarafların anlaşmalı olarak boşanmasına karar verilmesini, anlaşmalı boşanma protokolünün mahkemece onaylanarak hükme bağlanmasını ve yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

[…tarih…]
Davacı / Davalı
[Ad Soyad]
[İmza]

Bu örnek dilekçe, başvuru sürecinde kullanılabilir. Ancak her durumun kendine özgü şartları olduğundan dolayı, dilekçenin içeriği konusunda bir avukattan yardım almak daha doğru olacaktır.

Similar Posts

13 Comments

 1. Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği için değerli yazara teşekkürlerimi sunarım. Yazıda belirttiginiz gibi anlaşmalı boşanma dilekçesi için alanında uzman boşanma avukatı ile çalışmak oldukça önemli. Heleki benimdurumumda olan biri için çok değerli bilgiler boşanma alanında daha çok yazı yazılır umarım

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir