dilekce sartlari

Dilekçe Şartları Nelerdir?

Dilekçe Şartları Nelerdir?

Kanunlara uygun bir dava dilekçesinin nasıl hazırlanacağı en önemli hususlardan biridir. Dava dilekçesinin eksiksiz ve doğru hazırlanması gerektiği şüphesiz bir gerçektedir. Bu sebeple dava dilekçesinin nasıl hazırlanması gerektiğini bilmek önemlidir. Dava dilekçenizin hazırlanması sırasında bir avukattan hukuki destek almanız önem teşkil etmektedir.

dilekce sartlari

Zira kanuni şartları taşımayan dilekçe hukuki geçerliliğini yitirecektir. Bu süreçte Ankara Avukat – Vista Hukuk Bürosu olarak profesyonel bir yardım almak isterseniz, Vista Hukuk Bürosu olarak sizlere her zaman en doğru danışmanlığı vermek için buradayız. Hemen Vista Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz. Dava açılması ve devamındaki takibi hukuki bir süreçten oluşmaktadır. Sürecin başından sonuna kadar gerçekleştirilen bütün işlemlerin hukuk kurallarına uygun şekilde yapılması büyük önem arz etmektedir.

Dilekçe Şartları Nelerdir?

Dilekçe Nasıl Yazılır?

Hukuk kurallarına aykırı, hatalı veya eksik dava dilekçesi sunmak önemli hak kayıplarına neden olacaktır. Hak kaybı yaşandıktan sonra telafi mümkün olmayan sonuçlar doğurmaktadır. Bu sebeple sürecin başından sonuna kadar alanında uzman avukat ile takibini tavsiye etmekteyiz.

Dava dilekçesi nasıl hazırlanmalıdır? sorusunun cevabı için bu konuyu net bir şekilde düzenleyen 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa bakmalıyız. HMK 119. maddesi Dava dilekçesinin içeriği:

 • (1) Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:
  a) Mahkemenin adı.
  b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
  c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
  ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
  d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.
  e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.
  f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
  g) Dayanılan hukuki sebepler.
  ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.
  h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası
 • (2) Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır.

HMK’da belirlenen dava dilekçesi şartlarının eksiksiz bir şekilde hazırlanması oldukça önemli bir husustur. Dava dilekçesinin yargılamayı yapacak mahkeme tarafından kabulü için 119. maddeye uygun ve eksiksiz olması gerekmektedir. Bu sebeple dava dilekçesinin nasıl hazırlanacağını bilmek önemlidir.

Her ne kadar davanın açılması konusunda gerekli şartların önemini belirtmiş olsa da, ilgili davanın yanlış mahkemede dava açılması durumunda görev ve yetkisizlik nedeniyle dava usulden reddedilebilecektir. Bu sebeple hukuka uygun bir dilekçe ile birlikte görevli ve yetkili mahkemede dava açmak oldukça önemlidir. Aksi hallerde önemli hak kayıplarına neden olacaktır.

Davacının ilgili kanun maddesine uygun, görevli ve yetkili mahkemeyi belirtir dilekçesinin hazırlanması sonrasında adını soyadını yazması ve imza atması ile birlikte dava dilekçesi hazır hale gelecektir. Avukatsız takip edilen süreçlerde davacı, davanın açılacağı adliyeye ilgili dilekçeyi sunmalıdır. Ödenmesi gereken harç ve masraflar görevli memur tarafından hesaplanır ve davacı tarafından ödenmelidir. Bu işlemlerin tamamlanması sonrasında, tarafınıza verilen tevzi formu ile birlikte mahkeme bilgilerini ve dosya numaranızı görebilirsiniz.

2

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği 2023

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği yazımızı okuyarak örnek teşkil eden bir dilekçe görebilirsiniz. Anlaşmalı boşanma dilekçesi, tarafların boşanma taleplerini içeren resmi bir belgedir. Bu belge, Türk Medeni Kanunu’na uygun olarak hazırlanmalı ve mahkemeye sunulmalıdır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesinin yazılması için şu noktalara dikkat edilmelidir:

 • Başvurulan mahkeme ve dava türünün belirtilmesi: Dilekçede, başvurulan mahkemenin adı ve anlaşmalı boşanma davası olduğu açıkça ifade edilmelidir.
 • Tarafların kimlik bilgileri: Dilekçede, her iki tarafın tam adları, T.C. kimlik numaraları, adresleri ve iletişim bilgileri yer almalıdır.
 • Evlilik bilgileri: Evlilik tarihi, evlenme yerinin adı ve evlilik cüzdanının seri numarasının dilekçede belirtilmesi gerekmektedir.
 • Boşanma sebeplerinin beyanı: Tarafların üzerinde anlaştığı boşanma sebeplerinin dilekçede açıkça ifade edilmesi gerekmektedir.
 • Anlaşmalı boşanma protokolüne atıfta bulunma: Dilekçede, tarafların üzerinde anlaştığı konuların anlaşmalı boşanma protokolünde yer aldığına dair bir ifade kullanılmalıdır.
 • Taleplerin belirtilmesi: Tarafların boşanmaya ilişkin talepleri dilekçede net bir şekilde belirtilmelidir.

Bu örnek dilekçe, başvuru sürecinde kullanılabilir. Ancak her durumun kendine özgü şartları olduğundan dolayı, dilekçenin içeriği konusunda bir avukattan yardım almak daha doğru olacaktır.

Boşanma davaları ile ilgili uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz: Boşanma Avukatı Ankara

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir