İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Örneği

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Örneği

İlamsız icra takibi, alacaklının herhangi bir mahkeme kararı veya ilam olmadan icra müdürlüğü vasıtasıyla borçluya karşı başlattığı icra takibi yoludur. İlamsız icra takibine karşı borçlu ilgili icra müdürlüğünce gönderilen ödeme emrine tebliğ edildiği andan itibaren 7 gün içinde itiraz etmezse bu takip kesinleşir. İlgili ilamsız icra takibine yasal süresinde sunulmuş borca itiraz dilekçesi ile takip durdurulabilir. Yasal süre içerisinde itiraz dilekçesinin sunulmaması halinde borç kesinleşir.