Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Paylı mülkiyet veya elbirliğiyle mülkiyet nedeniyle doğan ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla açılmaktadır. Uygulamada en sık karşılaşılan örneği ise miras nedeniyle gerçekleşen ortaklığın giderilmesidir. Bunun dışında cebri icra ile satış sonrasında edinilmiş bir mala ait ortaklık durumlarında ortaklığın giderilmesi İzale-i Şuyu davası açılabilmektedir.

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal Davası

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal Davası

Muris Muvazaası nedeniyle tapu iptal davası uygulamada daha çok mirastan mal kaçırma davası olarak da bilinmektedir. Muvazaa davalarında miras bırakanın asıl amacı diğer varislerden mal kaçırmaktadır. Genellikle miras bırakan ile varislerin bir veya bir kaçının anlaşarak başvurdukları bir yoldur.